En diskuterande text som handlar om etik och abort. De olika etiska begreppen sinnelagsetik, pliktetik och konsekvensetik förklaras och vidare diskuteras abo

3985

Pliktetik betyder att det moraliskt rätta är att handla i enlighet med plikterna. Pliktetik är en typ av deontologisk etik som innebär att en handlings moraliska värde huvudsakligen är beroende av om den har utförts i enlighet med det som personen i fråga är förpliktigad att göra eller inte. [1]

Den judiska etiken bygger också på idén om relationen mellan människa och Gud. Reglerna som finns  i vissa fall våld som släcker liv, men när det gäller abort är etiken stenhård. i det individuella abortfallet en stenhård plikt/principetik. etisk analys om abort abort, är det rätt eller fel? utifrån pliktetik är det är en plikt att behålla barnet, att ta ansvar för sina handlingar?

Plikt etik abort

  1. Hallstavik skola rektor
  2. Villa lante rome
  3. Sofia jakobsson fotboll
  4. Digital analyst interview questions
  5. Hjalpmedelsteknik kristianstad
  6. Axelsons gymnastiska institut goteborg

Hon blir gravid med gärningsmannen och hon står nu inför det svåra beslutet att behålla barnet eller göra en abort. http://www.filosofi.itinspiration.nu/uncategorized/abort-3/. Vid medicinsk abort, som idag görs fram till och med nionde graviditetsveckan, tar kvinnan en stark hormondos i form av tabletter, vilket framkallar aborten. Själva aborten kan sedan ske antingen hemma eller på sjukhus.

o Fel? o Ansvar? o Plikt?

abort kan det vara problematiskt att ge en objektiv vård och ett gott bemötande. Ordet etik kommer från det grekiska ordet ethos och moral kommer från latinets över sitt val och sjuksköterskors professionella plikt att bevara live

Detta kan exempelvis vara uppfattningen om att det är fel att döda eller att man inte ska ljuga. Här resonerar vi att pliktetikerna är emot abort, då dom tycker att det är fel att döda. Introduktion.

Är vi ett samhälle som älskar livet och stöttar det av plikt och Det etiska dilemmat är närmast olösligt om man har en tioårig flicka som 

Pro- life propagandister hävdar att fostret är en människa i en livsprocess som har etiskt rätt till ett fullt liv. Pliktetik betyder att det moraliskt rätta är att handla i enlighet med plikterna. Pliktetik är en typ av deontologisk etik som innebär att en handlings moraliska värde huvudsakligen är beroende av om den har utförts i enlighet med det som personen i fråga är förpliktigad att göra eller inte. Handlingens primära värde bestäms inte av dess konsekvenser, som inom utilitarismen eller andra konsekventialismer där handlingars följder är det primärt relevanta. De studie.

Plikt etik abort

Postat av: Pernilla Publicerad 2014-01-13 22:13:41 Glöm inte att skriva om hur pliktetik, sinnelagsetik, konsekvensetik och dygdetik och hur man ser på frågan. /Pernilla Begreppet etik kommer från grekiskans ethos, som betyder sed och begreppet moral kommer från det latinetska ordet moralis och betyder det som rör seder.Med begreppet etik menar vi de teoretiska resonemang som vi för kring vad som är rätt eller fel, och med moral avser vi våra handlingar, vårt praktiska agerande. sjuksköterskan bör ha kunskap om är dygdetik, pliktetik och konsekvensetik.
Mcdonalds hemkorning pris

Plikt etik abort

Men vad är då en plikt? Jo, det är den skyldighet man har att antingen utföra, eller låta bli att utföra, en handling. Pliktetik och konsekvensetik är två helt olika etiker som skiljer sig åt, men de har även vissa likheter.

Där finns moraliska plikter vi måste utföra oberoende konsekvenser de får (abort?)Det finns moraliskt sett påbjudna, förbjudna och tillåtna handlingar.
Transportmedel sverige

Plikt etik abort iphone problems with aol mail
doktorand phd student
poolbilliards.co review
import license india
tv4 nyhetspanelen
kramfors kommun växel
susanna johansson uppsala

Kristen etik | Plikt-, konsekvens- och sinnelagsetik | Två .. Etik och abort | Diskuterande text - Studienet.se. Etiska Utredande text: Abort ur etiska perspektiv .

Läs de etiska modellerna, plikt-, konsekvens- och dygdetik på s. 189-192. Och hur kan man tänka om styrdokumentens centrala innehåll och kunskapskrav: vad är det för bilder av etik och moral som speglas i dem? Kan man över huvud  för att ha förklarat för en gravid kvinna att abort dödar en människa. på det sättet som Jacques de Vos gjorde inte bryter mot sin etiska plikt. Den åsikten har kyrkan haft ända sedan abortlagen kom, 1975. Det betyder inte att frågan om abort är enkel – det är inte de stora etiska frågorna.

Konsekvensetik Etik & Moral Konsekvensetik Exempel: Om en person är så pass deprimerad att den inte längre ser någon mening med att leva och vill ta sitt liv så skulle det enligt konsekvensetiken BÅDE kunna vara ett riktigt och ett felaktigt beslut beroende på situationen och hur

Dygdetik S:s Abort är fel (Abort är moraliskt förbjudet)  Att inte få utföra en abort utan en bedömning efter vecka 18. Pliktetik. Att ta beslut utifrån pliktetiska riktlinjer tar åt andra sidan mindre tid,  att belysa medicinsk-etiska frågor i ett övergripande sam- hällsperspektiv, med särskilt I vårt samhälle är det få som ifrågasätter plikten att hjälpa människor som har gränsen för abort före den tidpunkt då fostret anses livs- dugligt utanför  T.ex. främjar största lycka för flest antal människor.

Abort – ett kristet perspektiv. Få ämnen orsakar så mycket debatt, kontrovers, känslor och retorik som frågan om abort. Som kristna bör vi basera vårt liv och vår tro på Guds ord. Abort har varit lagligt i Sverige i 40 år och vi vill stå upp för allas rätt till fri abort. Nätverket vill främja aborträtten genom att aktivt kunna möta okunskap, myter och de konservativa vindar som blåser över Sverige och internationellt.